KRAJOWA RADA NOTARIALNA

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.gov.pl

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Krajowa Rada Notarialna przyjmuje korespondencję w formie pisemnej: listów, faksów, wiadomości e-mail. Niezbędnym wymogiem udzielenia odpowiedzi na kierowaną do Rady korespondencję jest wskazanie w jej treści co najmniej:

  • osoby (imię i nazwisko), od której pochodzi korespondencja, oraz
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) tej osoby

Informacje publiczne nie opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Krajowej Rady Notarialnej udostępniane są w sposób określony w art.10 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.