KRAJOWA RADA NOTARIALNA

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.gov.pl

STATUS PRAWNY

Zgodnie z art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. W przypadku osób wykonujących zawód notariusza podstawą prawną funkcjonowania samorządu notarialnego jest ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2291). Stosownie do art. 26 powyższej ustawy, notariusze tworzą samorząd notarialny, obejmujący izby notarialne i Krajową Radę Notarialną. Izby notarialne i Krajowa Rada Notarialna posiadają osobowość prawną. Przynależność notariuszy do samorządu jest obowiązkowa. Nadzór nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego sprawuje Minister Sprawiedliwości.

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.04 s.