Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Krajowej Rady Notarialnej. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z roku 2018, poz. 1330) podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 powyższej Ustawy – a zatem m.in. organy samorządów zawodowych – obowiązane są do tworzenia własnych stron internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, na których zamieszczają informacje podlegające udostępnieniu w tej drodze. Są one wyszczególnione w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) i pkt 5 powołanej Ustawy. Powyższe wymagane przez prawo informacje zostały zamieszczone na kolejnych stronach naszego Biuletynu.
 

Siedziba Krajowej Rady Notarialnej:
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
tel. 22 635 78 40
fax 22 635 79 10
e-mail: biuro@krn.org.pl
 

Osoba redagująca stronę podmiotową BIP:
Anna Sado
tel. 22 635 78 40
fax 22 635 79 10
e-mail: komunikacja@krn.org.pl

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Wytworzenie: Anna Sado 2017-04-25 13:24
Ostatnia zmiana: Anna Sado 2018-08-08 11:47
Publikacja: Anna Sado 2017-04-25 13:24