Krajowa Rada Notarialna XI kadencji (2021-2024)

Prezes: not. Lech Borzemski (Wrocław)
Wiceprezes: not. Tomasz Kot (Kraków)
Wiceprezes: not. Aleksander Szymański (Łódź)
Skarbnik: not. Anna Kelpin (Gdańsk)
Sekretarz: not. Małgorzata Muszalska (Poznań)
Rzecznik dyscyplinarny: not. Roman Czernikiewicz (Szczecin)
 

Członkowie:
not. Adam Bieranowski (Białystok) 
not. Krzysztof Buk (Warszawa)
not. Szymon Kołodziej (Katowice)
not. Krzysztof Kopeć (Rzeszów)
not. Iwona Wach (Lublin)