Działalność Krajowej Rady Notarialnej finansowana jest przede wszystkim ze składek notariuszy. Wysokość składek miesięcznych notariuszy na potrzeby samorządu notarialnego, jak i wysokość odpisu na Krajową Radę Notarialną oraz zasady jego wydatkowania uchwalane są każdego roku przez Krajową Radę Notarialną.
 

Zebrane składki oraz wpłaty za wpisy do Rejestru Spadkowego a także odsetki uzyskane od terminowych lokat pieniężnych służą do finansowania zadań statutowych samorządu notarialnego, a także do zapewnienia koniecznej do wypełniania tych zadań infrastruktury.
 

Na majątek Krajowej Rady Notarialnej składają się:

  • pomieszczenia położone przy ulicy Dzikiej w Warszawie oraz ich wyposażenie socjalne i techniczne
  • udziały w spółce Rejestry Notarialne (nr KRS 0000420257)