KRAJOWA RADA NOTARIALNA

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.gov.pl

REJESTRY NOTARIALNE

Rejestr Spadkowy

W 2009 roku Krajowa Rada Notarialna utworzyła system informatyczny do prowadzenia Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia, który w dniu 8 września 2016 r. został przekształcony w Rejestr Spadkowy. Podstawą prawną do jego powstania Rejestru jest ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

W Rejestrze Spadkowym gromadzone są informacje o dokumentach potwierdzających prawa do spadku:

  • zarejestrowanych aktach poświadczenia dziedziczenia - APD - (od 1 marca 2009 r.)
  • sądowych postanowieniach o nabycia spadku (od 8 września 2016 r.)
  • europejskich poświadczeniach spadkowych sporządzanych przez sądy i notariuszy - EPS - (od 8 września 2016 r.)

Notarialny Rejestr Testamentów

Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) działa od 5 października 2011 roku. Utworzony został na podstawie uchwały Krajowej Rady Notarialnej oraz w oparciu o postanowienia Konwencji z Bazylei z 1972 roku o stworzeniu systemu rejestracji testamentów. NORT to rejestr o charakterze poszukiwawczym - gromadzi informacje o zarejestrowanych testamentach, ale nie zawiera ich treści.

Celem NORT jest zmniejszenie ryzyka, że po śmierci spadkodawcy testament pozostanie nieujawniony lub będzie odnaleziony z opóźnieniem. Zarejestrowanie testamentu w NORT jest dla spadkodawcy dobrowolne i bezpłatne. Rejestracji dokonuje notariusz na wyraźny wniosek testatora zawarty w samym testamencie lub odrębnym protokole. Informacja o zarejestrowaniu testamentu ujawniona może być dopiero po śmierci spadkodawcy, a informację tę może uzyskać każdy, bez konieczności podania przyczyny poszukiwania testamentu osoby zmarłej. Dopiero dostęp do treści testamentu i możliwość stwierdzenia dziedziczenia na jego podstawie wymaga wykazania interesu prawnego na ogólnych zasadach określonych w przepisach prawa spadkowego.

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.03 s.